De afbeelding op mijn e-Screen is te licht of te donker. Wat kan ik doen?

Written By Sarah Ipsen (Draft Writer)

Updated at May 21st, 2021

Pas de helderheid en het contrast van het e-scherm aan.

Zorg ervoor dat er geen directe lichtbron op de helderheidssensor aan de achterkant van het e-screen schijnt (alleen voor PROFESSIONAL / PTX e-screens).

Was this article helpful?

Haven't found the answer you're looking for?